Vương Xuân Trung
 • Vương Xuân Trung
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0982432225 - 0942257879 - 05013601579
 • vuongxuantrung@gmail.com
 • Thạc sỹ Vật Lí
Nguyễn Thị Kim Dung
 • Nguyễn Thị Kim Dung
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu Trưởng - Chủ tịch công đoàn
 • 0905435925
 • cuongdung999@gmail.com
 • Thạc sỹ
 • Nguyễn Hoàng Yến
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu Trưởng
 • 0905338028
 • yenpct.daknong@gmai.com