Nguyễn Viết Thanh
 • Nguyễn Viết Thanh
 • Ban Giám Hiệu
 • Bí Thư chi bộ - Hiệu Trưởng
 • 0947616868
 • nguyenvietthanh.daknong@gmail.com
Nguyễn Thị Kim Dung
 • Nguyễn Thị Kim Dung
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu Trưởng - Chủ tịch công đoàn
 • 0905435925
 • cuongdung999@gmail.com
 • Thạc sỹ
 • Nguyễn Hoàng Yến
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu Trưởng
 • 0905338028
 • yenpct.daknong@gmai.com