Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
QĐ số 847/QĐ-UBND 12/05/2022 Quyết định, Thông báo, Thành lập hội đồng xét tốt nghiệp THCS năm 2021-2022
Số 461/HD-SGDĐT 04/05/2022 Công văn, Kế hoạch, Hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Số: 1496/BGDĐT-GDTrH 19/04/2022 Công văn, Kế hoạch, triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2022-2023
Số: 467/SGDĐT-GDTrH-QLCL 01/04/2022 Công văn, Số: 467/SGDĐT-GDTrH-QLCL về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh THCS, THPT năm học 2022-2023
278/QĐ–SGDĐ 25/03/2022 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐẠT GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TẠI HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI THPT CẤP TỈNH LẦN THỨ V, NĂM HỌC 2021 - 2022
423/SGDĐT-GDTrH-QLCL 25/03/2022 Công văn, CÔNG VĂN TRIỂN KHAI HƯỚNG DẪN KHẢO SÁT CHÍNH THỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ QUỐC GIA KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LỚP 9, LỚP 11 NĂM HỌC 2021-2022
03/2021-TT-BGDDT 02/02/2021 Thông tư, Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập
04/2021-TT-BGDDT 02/02/2021 Thông tư, Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập
18/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông báo, Thông tư, Thông tư ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
20/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông báo, Thông tư, Thông tư ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
1517/TB-SGDĐT 14/08/2018 Thông báo, THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THEO ĐỊA CHỈ SỬ DỤNG NĂM 2018
2919/CT-BGDĐT 10/08/2018 Chỉ thị, Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành giáo dục
Trang 1 / 212»