Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến 2018

Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến 2018

Lượt xem:

[...]
CÁC ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH ĐH – CĐ VÀ DANH MỤC MÃ XÃ

CÁC ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH ĐH – CĐ VÀ DANH MỤC MÃ XÃ

Lượt xem:

Theo quy chế, nhóm ưu tiên 1 (gồm các đối tượng: 01, 02, 03, 04) được 2 điểm ưu tiên; Nhóm ưu tiên 2 (đối tượng 05, 06 và 07) được 1 điểm ưu tiên. Nhóm ưu tiên 1 (UT1) gồm các đối tượng: – Đối tượng 01: Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc [...]
QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2018

QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2018

Lượt xem:

[...]
DỰ THẢO_CHUẨN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG

DỰ THẢO_CHUẨN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Lượt xem:

[...]