Hưởng Ứng Cuộc Thi Tìm Hiểu Biển, Đảo Việt Nam

Hưởng Ứng Cuộc Thi Tìm Hiểu Biển, Đảo Việt Nam

Lượt xem:

[...]
Triển khai Cuộc thi Sáng chế năm 2018

Triển khai Cuộc thi Sáng chế năm 2018

Lượt xem:

[...]
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GDDT 2018-2019

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GDDT 2018-2019

Lượt xem:

[...]
Thông Tư 14/TT_BGD về Chuẩn Hiệu Trưởng

Thông Tư 14/TT_BGD về Chuẩn Hiệu Trưởng

Lượt xem:

[...]
Triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với giáo dục trung học

Triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với giáo dục trung học

Lượt xem:

Năm học 2017-2018, quy mô học sinh, các loại hình trường lớp trung học được chú trọng phát triển phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên thể hiện qua kết quả xếp loại hạnh kiểm và học lực các cấp tăng so với năm học trước. Quang cảnh Hội nghị Việc đổi mới phương pháp dạy [...]
Trang 1 / 3123 »