Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
QĐ số 847/QĐ-UBND 12/05/2022 Quyết định, Thông báo, Thành lập hội đồng xét tốt nghiệp THCS năm 2021-2022
20/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông báo, Thông tư, Thông tư ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
18/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông báo, Thông tư, Thông tư ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
1517/TB-SGDĐT 14/08/2018 Thông báo, THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THEO ĐỊA CHỈ SỬ DỤNG NĂM 2018
14/2018/TT-BGDĐT 20/07/2018 Thông báo, Thông tư, Thông tư ban hành quy định về chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
606 /QĐ-SGDĐT 12/07/2018 Quyết định, Thông báo, Quyết định Về việc công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Năm học 2017-2018
606/QĐ -SGDĐT 12/07/2018 Quyết định, Thông báo, Quyết định công nhận các đơn vị năm học 2017-2018