Nguyễn Thị Kim Dung
 • Nguyễn Thị Kim Dung
 • BCH Công Đoàn
 • Phó Hiệu Trưởng - Chủ tịch công đoàn
 • 0905435925
 • cuongdung999@gmail.com
 • Thạc sỹ
Lê Thanh Thủy
 • Lê Thanh Thủy
 • BCH Công Đoàn
 • Cấp ủy chi bộ, Tổ trưởng tổ KHTN
 • 0907374879
 • Cử Nhân Toán
Nguyễn Thị Thúy (A)
 • Nguyễn Thị Thúy (A)
 • BCH Công Đoàn
 • Phó Tổ Trưởng - Văn Thư - Thiết Bị
 • 0966127914
 • Đang cập nhật
 • Cử Nhân kinh tế