Công văn số: 40/SGDĐT-VPVề việc khắc phục những tồn tại, hạn chế, tăng cường các giải pháp nâng cao chỉ số CCHC, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp

Lượt xem:

Đọc bài viết