Điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển

Điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển

Lượt xem:

Ngày 05/7/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 1255/SGDĐT-GDTXCN về việc hướng dẫn triển khai công tác xét tuyển Đại học, CĐSP, TCSP năm 2018. Để làm tốt công tác điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau: 1. Điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (ĐKXT) Hướng dẫn thí [...]