PHONG TRÀO TRỒNG RAU XANH TRONG TRƯỜNG HỌC

Lượt xem:

Đọc bài viết

Năm học 2019 – 2020 BCH Đoàn kết hợp với BCH Liên đội trường PTDTNT THCS và THPT huyện Cư Jút tiếp tục phát động phong trào “Vườn rau sạch” tới tập thể các chi Đội, chi Đoàn trong nhà trường. Các chi Đội, chi Đoàn được chia khu vực cụ thể để thuận lợi cho việc cải tạo và canh tác.

Vườn rau sạch của trường đảm bảo mô hình “Trường học gắn với vườn rau sạch” mang lại giá trị kinh tế hiệu quả, thực tiễn. Bước đầu cho hiệu quả kinh tế, cung cấp nguồn thực phẩm sạch, đảm bảo chất lượng cho bếp ăn tập thể của nhà trường. Thông qua phong trào “Vườn rau sạch” đã tạo ta môi trường học tập thân thiện, giúp các em hiểu giá trị của lao động, sản xuất cũng như phát triển kỹ năng sống, giá trị sống, khả năng sáng tạo, hợp tác, làm việc nhóm, giúp các em năng động, sáng tạo, thích nghi tốt với môi trường sống, tạo cơ hội cho học sinh thể hiện năng lực, phẩm chất qua thực tế.