CÔNG VĂN SỐ: 1540/UBND-KGVX VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP VỚI 5 THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID 19

Lượt xem:

Đọc bài viết